Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ι| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔBΔ). Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ. Μοντελοποίηση δεδομένων με το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο. Μετατροπή Μοντέλου Οντοτήτων -Συσχετίσεων στο Σχεσιακό. Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός. Γλώσσα SQL (ορισμός και διαχείριση δεδομένων). Γνωριμία με ένα Σχεσιακό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση. Σχεδιασμός μίας BΔ. Φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ. Μέσα αποθήκευσης. Οργανώσεις Αρχείων και κατάλογοι.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας