Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μερικές διαφορικές εξισώσεις ελλειπτικού και υπερβολικού τύπου. Στατικά και χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα συνοριακών τιμών σε πεπερασμένα και άπειρα χωρία. Μέθοδος χωρισμού των μεταβλητών σε καρτεσιανές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Σύμμορφη απεικόνιση. Μη ομογενείς εξισώσεις και συναρτήσεις Green. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων συνοριακών τιμών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας